ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄДИНИЙ ПРОСТІР»

Onespace — Зотько Ігор Васильович

Інформація про фінансову установу

Зазначена нижче інформація про фінансову установу оприлюднена відповідно до Закону України від 14.12.2021 No 1953-IX «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами, затвердженого постановою Правління НБУ 05.11.2021 No 114, Положення про порядок розкриття інформації небанківськими надавачами платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.08.2022 No 181, Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.04.2021 No 30, Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2023 No 199, Положення про порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 24.08.2022 No 187 та Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 07.10.2022 No 217

Найменування фінансової установи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄДИНИЙ ПРОСТІР»

Код за ЄДРПОУ
43171286
Місцезнаходження
04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77, офіс 220
Фінансові послуги
1.Переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
2.Валютні операціі (переказ коштів).
Директор (виконавчий орган)
Бачинський Віталій Марʼянович
Платіжні системи, учасником яких є фінансова компанія

Пряма участь:

1. PAYPONG (платіжна організація: ТОВ "ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА", 03067, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4). Дата включення до Реєстру: 18.06.2020 (https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/a474cedeff3d340a858bfa9414e6115d).

Непряма участь:

Поштова адреса
04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77, офіс 220
Контактний телефон
(098) 563 89 32
Телефон клієнтської підтримки
(044) 344 56 47
Адреса електронної пошти
Перелік власних веб-сайтів

Послуги

Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем

Кожен користувач (споживач послуги з переказу коштів) має право звернутися до ТОВ "ФК "Єдиний Простір" як учасника платіжної системи, а ТОВ "ФК "Єдиний Простір" зобов'язане зафіксувати таке звернення у журналі звернень користувачів та розглянути його у строк до 3-х робочих днів. Всі суперечки, що виникають між користувачами платіжної системи та ТОВ "ФК "Єдиний Простір" — мають вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. Якщо сторонам не вдається вирішити спірні питання шляхом переговорів, то вони вирішуються відповідно до процедур, встановлених правилами відповідної платіжної системи, у якій було здійснено переказ коштів, стосовно якого виникла суперечка, із залученням платіжної організації цієї платіжної системи.

Фінансова звітність

Структура власності

Єдиний учасник: фізична особа Зотько Ігор Васильович - 100%.
Наглядова рада: створення Наглядової ради установчими документами ТОВ ФК “Єдиний простір” не передбачено.